Biologisk mångfald

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2015/16:MJU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 mars 2016

Beslut

Nej till motioner om biologisk mångfald (MJU11)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2015/16 om biologisk mångfald. Motionerna handlade om strategin för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, genmanipulerade organismer och frågor som har koppling till rovdjurspolitiken. Vissa motioner tog upp samma eller i huvudsak samma frågor som riksdagen har behandlat tidigare under valperioden och behandlades därför förenklat.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

23 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-01-26
Justering: 2016-02-23
Trycklov: 2016-02-29
Reservationer 6
bet 2015/16:MJU11

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-03-08
Debatt i kammaren: 2016-03-09
4

Beslut

Beslut: 2016-03-16
7 förslagspunkter, 3 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 mars 2016

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1362 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, FP, KD) yrkande 14 och

2015/16:2604 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkandena 1, 6, 8 och 9.

Reservation 1 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 1 74 0 9
SD 44 0 0 4
MP 24 0 0 1
C 0 21 0 1
V 20 0 0 1
L 0 17 0 2
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 190 126 0 33


2. Mål m.m. för rovdjurspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:755 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 2-4.

Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 75 0 0 9
SD 44 0 0 4
MP 24 0 0 1
C 21 0 0 1
V 0 20 0 1
L 17 0 0 2
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 296 20 0 33


3. Förebyggande arbete mot rovdjursangrepp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2600 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 3 (M, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 1 74 0 9
SD 0 44 0 4
MP 24 0 0 1
C 21 0 0 1
V 20 0 0 1
L 17 0 0 2
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 198 118 0 33


4. Vargfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:755 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 1 och 5 samt

2015/16:2073 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 5.

Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 75 0 0 9
SD 0 44 0 4
MP 24 0 0 1
C 21 0 0 1
V 1 0 19 1
L 17 0 0 2
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 253 44 19 33


5. Övre mål för björnstammen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2073 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 6 (SD)

6. Genmanipulerade organismer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:296 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1 och 2 samt

2015/16:1551 av Hans Rothenberg och Erik Bengtzboe (båda M).

7. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Därmed avslår riksdagen de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.