Biologisk mångfald

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2016/17:MJU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 mars 2017

Beslut

Nej till motioner om biologisk mångfald (MJU8)

Riksdagen sa nej till motionsförslag om biologisk mångfald. Anledningen är bland annat att det redan pågår arbete inom området. Motionerna handlar bland annat om EU:s naturvårdsdirektiv, skarv- och sälbestånd, rovdjurspolitik, handel med elfenben och genetiskt modifierade organismer.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

39 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-01-17
Justering: 2017-02-21
Trycklov: 2017-03-07
Reservationer 16
bet 2016/17:MJU8

Nej till motioner om biologisk mångfald (MJU8)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag om biologisk mångfald. Anledningen är bland annat att det redan pågår arbete inom området. Motionerna handlar bland annat om EU:s naturvårdsdirektiv, skarv- och sälbestånd, rovdjurspolitik, handel med elfenben och genetiskt modifierade organismer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-03-14
Debatt i kammaren: 2017-03-15
4

Beslut

Beslut: 2017-03-15
9 förslagspunkter, 4 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 mars 2017

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Naturvårdsdirektiven

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:845 av Magnus Persson (SD),

2016/17:1956 av Kristina Yngwe och Eskil Erlandsson (båda C) yrkande 8,

2016/17:2443 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 12,

2016/17:2445 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 1,

2016/17:2605 av Daniel Bäckström och Peter Helander (båda C) och

2016/17:3283 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (C)
Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 73 0 0 11
SD 0 41 0 6
MP 22 0 0 3
C 0 0 17 5
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 0 0 14 2
- 0 1 0 1
Totalt 227 42 31 49


2. Skarv och säl

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:74 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M),

2016/17:801 av Annicka Engblom (M),

2016/17:844 av Magnus Persson (SD),

2016/17:1021 av Erik Andersson (M),

2016/17:1143 av Åsa Lindestam och Peter Jeppsson (båda S),

2016/17:1893 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S),

2016/17:2445 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkandena 12 och 13,

2016/17:2448 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkandena 3 och 4,

2016/17:2552 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 11,

2016/17:3023 av Per-Ingvar Johnsson och Anders Åkesson (båda C),

2016/17:3076 av Anders Åkesson (C) och

2016/17:3171 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 10.

Reservation 4 (M, KD)
Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 0 73 0 11
SD 0 0 41 6
MP 22 0 0 3
C 17 0 0 5
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 0 14 0 2
- 0 0 1 1
Totalt 171 87 42 49


3. Rovdjurspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:815 av Lars Hjälmered (M),

2016/17:1276 av Christian Holm Barenfeld (M),

2016/17:1917 av Margareta B Kjellin och Tomas Tobé (båda M),

2016/17:1956 av Kristina Yngwe och Eskil Erlandsson (båda C) yrkandena 6 och 7 i denna del,

2016/17:1978 av Staffan Danielsson (C),

2016/17:2445 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 6,

2016/17:2959 av Per-Ingvar Johnsson och Staffan Danielsson (båda C) yrkande 2,

2016/17:3122 av Daniel Bäckström (C) yrkandena 1-3 och

2016/17:3283 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (C)
Reservation 8 (KD)

4. Rovdjursangrepp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1956 av Kristina Yngwe och Eskil Erlandsson (båda C) yrkande 4 och

2016/17:2959 av Per-Ingvar Johnsson och Staffan Danielsson (båda C) yrkande 3.

Reservation 9 (SD, C)

5. Ekonomiska villkor vid skyddsjakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1956 av Kristina Yngwe och Eskil Erlandsson (båda C) yrkande 3,

2016/17:2606 av Daniel Bäckström och Peter Helander (båda C) och

2016/17:3171 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 10 (M)
Reservation 11 (SD, C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (SD, C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 0 0 73 11
SD 0 40 0 7
MP 22 0 0 3
C 0 17 0 5
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 1 0 1
Totalt 168 58 73 50


6. Artskydd m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:346 av Helén Pettersson i Umeå (S) yrkande 2,

2015/16:571 av Åsa Westlund (S),

2015/16:2122 av Karin Svensson Smith (MP) yrkandena 1-3,

2015/16:3018 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 15,

2015/16:3221 av Kerstin Lundgren (C),

2016/17:1956 av Kristina Yngwe och Eskil Erlandsson (båda C) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2537 av Stina Bergström (MP),

2016/17:2663 av Carl Schlyter (MP) yrkande 2 och

2016/17:3169 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 12 (M, SD)
Reservation 13 (C)
Reservation 14 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 1 15
M 0 0 73 11
SD 0 0 40 7
MP 22 0 0 3
C 0 0 17 5
V 0 18 0 3
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 0 1 1
Totalt 149 18 132 50


7. Bekämpning av invasiva arter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3173 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 15 (M)

8. Genetiskt modifierade organismer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1353 av Hanna Wigh (SD) yrkande 4,

2016/17:1585 av Betty Malmberg (M) yrkande 1,

2016/17:1588 av Betty Malmberg (M) yrkande 2,

2016/17:2634 av Jan Lindholm (MP) yrkande 7 och

2016/17:3173 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkandena 32 och 33.

Reservation 16 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 1 72 0 11
SD 40 0 0 7
MP 22 0 0 3
C 17 0 0 5
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 1 0 0 1
Totalt 227 72 0 50


9. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.