Bostadsbidragens administration - bostadsanpassningsbidrag

BoUs betänkande 1992/93:BoU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

14 motioner, 2 propositioner

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1993-05-11
Justering: 1993-05-18
Betänkande 1992/93:BoU21

Alla beredningar i utskottet

1993-05-11, 1993-04-20, 1993-04-15

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1993-06-02
4

Beslut

Beslut: 1993-06-02

Protokoll med beslut