Bostadsförsörjningsfrågor m.m.

BoUs betänkande 2000/01:BoU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 december 2000

Beslut

Kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen (BoU2)

Riksdagen godkände regeringens förslag att en lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska införas den 1 januari 2001. Varje kommun ska vara skyldig att planera för bostadsförsörjningen. Bl.a. ska kommunen, om det behövs, anordna bostadsförmedling. Kommunala bostadsförmedlingar som förmedlar lägenheter i turordning efter kötid får en möjlighet att ta ut en köavgift av de hyressökande.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2000-11-14
Justering: 2000-11-28
Trycklov: 2001-10-11
Betänkande 2000/01:BoU2

Alla beredningar i utskottet

2000-11-14, 2000-11-09

Kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen (BoU2)

Bostadsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag att en lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska införas den 1 januari 2001. Varje kommun ska vara skyldig att planera för bostadsförsörjningen. Bl.a. ska kommunen, om det behövs, anordna bostadsförmedling. Kommunala bostadsförmedlingar som förmedlar lägenheter i turordning efter kötid får en möjlighet att ta ut en köavgift av de hyressökande.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2000-12-07
4

Beslut

Beslut: 2000-12-08

Protokoll med beslut