Bostadsförsörjningsfrågor

BOUs betänkande 2004/05:BOU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 juni 2005

Beslut

Nej till motioner om bostadsförsörjning (BoU10)

Riksdagen säger nej till ett antal motioner från allmänna motionstiden om olika bostadsförsörjningsfrågor. Motionerna handlar om kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen, allmännyttiga bostadsföretag, systemet för hyressättning och ägarlägenheter.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

25 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-04-19
Justering: 2005-05-12
Betänkande publicerat: 2005-05-17
Trycklov: 2005-05-17
Reservationer 20
Betänkande 2004/05:BOU10

Bostadsförsörjning (BoU10)

Bostadsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett antal motioner från allmänna motionstiden om olika bostadsförsörjningsfrågor. Motionerna handlar om kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen, allmännyttiga bostadsföretag, systemet för hyressättning och ägarlägenheter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-05-26
4

Beslut

Beslut: 2005-06-01
12 förslagspunkter, 9 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avskaffande av lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo301 yrkande 23 och 2004/05:Bo306 yrkande 21.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m05104
c01903
fp03909
kd02805
v22007
mp14003
-1000
Totalt168137044

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Kommunala bostadsförmedlingar och bostadsanvisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf361 yrkandena 12 och 13, 2004/05:Bo229 yrkande 2, 2004/05:Bo233, 2004/05:Bo277 yrkandena 9 och 10 samt 2004/05:Bo315 yrkande 2.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

3. Villkor vid bostadsförmedling och uthyrning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Bo277 yrkandena 6 och 7.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)
Reservation 4 (v)

4. Förmedling av andrahandslägenheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Bo225 yrkandena 1 och 8.

Reservation 5 (m, c, fp, kd)
Reservation 6 (v)

5. Svarthandel med hyresrätter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo225 yrkandena 5, 6 och 9, 2004/05:Bo229 yrkande 1 och 2004/05:Bo309 yrkande 4.

Reservation 7 (m, c, fp, kd)
Reservation 8 (v)

6. Bostäder åt hemlösa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Bo309 yrkande 8.

Reservation 9 (c, fp)
Reservation 10 (m, kd)

7. Bostäder åt utsatta kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo309 yrkande 7 och 2004/05:Bo313 yrkandena 1 och 2.

Reservation 11 (fp)
Reservation 12 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m51004
c19003
fp20379
kd28005
v21017
mp01403
-1000
Totalt253143844

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Avskaffande av lagen om allmännyttiga bostadsföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Fi258 yrkande 5, 2004/05:Bo243, 2004/05:Bo246, 2004/05:Bo286, 2004/05:Bo301 yrkande 25, 2004/05:Bo302 yrkande 9, 2004/05:Bo306 yrkande 20 och 2004/05:Bo310 yrkandena 18 och 19.

Reservation 13 (m, c, fp, kd)

9. Översyn av vissa villkor för allmännyttiga bostadsföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo257 yrkandena 1-4, 5 i denna del, 7 och 8 samt 2004/05:Bo320.

Reservation 14 (m, c, fp, kd)
Reservation 15 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m00514
c20173
fp34059
kd10275
v02207
mp14003
-0100
Totalt1822310044

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Förändringar i bruksvärdessystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N239 yrkande 7, 2004/05:Bo235 yrkandena 4 och 9, 2004/05:Bo257 yrkande 6, 2004/05:Bo301 yrkandena 18-20, 2004/05:Bo306 yrkandena 17 och 18, 2004/05:Bo309 yrkande 3, 2004/05:Bo310 yrkande 7 och 2004/05:Bo315 yrkande 6.

Reservation 16 (m, c, kd)
Reservation 17 (fp)
Reservation 18 (v)

11. Hyressättning för studentbostäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Bo297 yrkandena 2-4.

Reservation 19 (kd)

12. Ägarlägenheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo235 yrkandena 15 och 16, 2004/05:Bo281, 2004/05:Bo285 yrkandena 1 och 2, 2004/05:Bo301 yrkande 3, 2004/05:Bo302 yrkande 5, 2004/05:Bo305 yrkande 4, 2004/05:Bo306 yrkande 26, 2004/05:Bo307 yrkande 1, 2004/05:Bo309 yrkande 6 och 2004/05:Bo310 yrkande 24.

Reservation 20 (m, c, fp, kd)