Bostadsförsörjningsfrågor

BoUs bet 2005/06:BoU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 maj 2006

Beslut

Nej till motioner om bostadsförsörjning (BoU12)

Riksdagen sade nej till motioner om allmännyttiga bostadsföretag, kommunernas bostadsförsörjningsansvar och införande av ägarlägenheter på den svenska bostadsmarknaden. Riksdagen hänvisade bland annat till arbeten inom Regeringskansliet, kommande lagförslag och tidigare ställningstaganden. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2005.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

25 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-03-16
Justering: 2006-04-20
Betänkande publicerat: 2006-04-20
Trycklov: 2006-04-20
Reservationer 16
bet 2005/06:BoU12

Nej till motioner om bostadsförsörjning (BoU12)

Bostadsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner som handlar om allmännyttiga bostadsföretag, kommunernas bostadsförsörjningsansvar och införande av ägarlägenheter på den svenska bostadsmarknaden. Utskottet hänvisar bland annat till arbeten inom Regeringskansliet, kommande lagförslag och tidigare ställningstaganden. Motionerna har lämnats in under den allmänna motionstiden 2005.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-04-27
4

Beslut

Beslut: 2006-05-03
10 förslagspunkter, 5 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 maj 2006

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Upphävande av lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo298 yrkande 32, 2005/06:Bo315 yrkande 2 och 2005/06:Bo335 yrkande 32.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110033
m04807
c01507
fp036012
kd021012
v23005
mp13004
-2000
Totalt149120080

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Kommunal bostadsförmedling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf336 yrkande 25, 2005/06:Bo218 yrkande 1, 2005/06:Bo230 yrkandena 2 och 4, 2005/06:Bo250, 2005/06:Bo274 yrkandena 13 i denna del, 14 och 17, 2005/06:Bo301 yrkandena 3 och 5 samt 2005/06:Bo327.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)
Reservation 3 (v)
Reservation 4 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1080630
m00487
c10147
fp280713
kd002112
v011125
mp01304
-0110
Totalt1372510978

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Boende för våldsutsatta kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo214 yrkande 11.

Reservation 5 (m, c, fp, kd)

4. Förmedlingsavgifter m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L372 yrkande 4 och 2005/06:Bo301 yrkande 4.

Reservation 6 (m, c, fp, kd)

5. Kommunal bostadsanvisningsrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf336 yrkande 26, 2005/06:Bo230 yrkande 1 i denna del, 2005/06:Bo249 och 2005/06:Bo274 yrkande 15.

Reservation 7 (m, c, fp, kd)
Reservation 8 (v)
Reservation 9 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1131030
m20467
c20137
fp350112
kd002112
v02305
mp00134
-0110
Totalt152259577

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Hyresgaranti hanterad av bostadsförmedling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo274 yrkande 7.

Reservation 10 (m, c, fp, kd)

7. Konsumentstöd i bostadsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo298 yrkande 21.

Reservation 11 (m, c, kd)
Reservation 12 (fp)

8. Upphävande av lagen om allmännyttiga bostadsföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Fi318 yrkande 5, 2005/06:N443 yrkande 46, 2005/06:Bo206, 2005/06:Bo209, 2005/06:Bo214 yrkande 5, 2005/06:Bo276 yrkandena 2 och 6, 2005/06:Bo290, 2005/06:Bo298 yrkande 31 och 2005/06:Bo315 yrkande 1.

Reservation 13 (m, c, fp, kd)

9. Översyn av vissa villkor för allmännyttiga bostadsföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf336 yrkande 23 och 2005/06:Bo242 yrkandena 1-4 och 7.

Reservation 14 (m, c, fp, kd)
Reservation 15 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m00487
c20137
fp331113
kd002112
v02305
mp11024
-1100
Totalt161258578

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Ägarlägenheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N381 yrkande 4, 2005/06:Bo214 yrkande 7, 2005/06:Bo255 yrkande 8, 2005/06:Bo261, 2005/06:Bo276 yrkande 8, 2005/06:Bo300 yrkande 7, 2005/06:Bo314 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:Bo335 yrkandena 26 och 27.

Reservation 16 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m04807
c01507
fp036012
kd020112
v23005
mp12104
-1010
Totalt150120277

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag