Bostadsförsörjningsfrågor

Civilutskottets betänkande 2007/08:CU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 juni 2008

Beslut

Nej till motioner om bostadsförsörjning (CU18)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om frågor om bostadsförsörjning. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om de allmännyttiga och kommunala bostadsföretagens verksamhet, behovet av hyresbostäder, miljonprogrammets bostadsområden, statlig mark för bostadsbyggande, kommunal bostadsförmedling och anvisningsrätt samt boende för äldre och ungdomar.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

28 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-04-08
Justering: 2008-05-20
Betänkande publicerat: 2008-05-21
Trycklov: 2008-05-21
Reservationer 10
Betänkande 2007/08:CU18

Nej till motioner om bostadsförsörjning (CU18)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om frågor om bostadsförsörjning. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om de allmännyttiga och kommunala bostadsföretagens verksamhet, behovet av hyresbostäder, miljonprogrammets bostadsområden, statlig mark för bostadsbyggande, kommunal bostadsförmedling och anvisningsrätt samt boende för äldre och ungdomar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-06-05
4

Beslut

Beslut: 2008-06-09
8 förslagspunkter, 4 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 9 juni 2008

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Allmännyttans villkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:C261 yrkandena 1, 2 och 7-9, 2007/08:C277, 2007/08:C346, 2007/08:C381 yrkandena 2-4, 2007/08:C411 yrkande 3 och 2007/08:U353 yrkande 17.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0100030
m740023
c21008
fp24004
kd18006
v01804
mp01207
Totalt137130082

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Miljonprogrammets bostadsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Fi277 yrkande 92, 2007/08:C329, 2007/08:C371 yrkande 9, 2007/08:C396 yrkande 4, 2007/08:C400 yrkande 5, 2007/08:C409, 2007/08:C411 yrkande 4 och 2007/08:C424 yrkande 5.

Reservation 2 (s)
Reservation 3 (v)
Reservation 4 (mp)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s219730
m740023
c21008
fp24004
kd18006
v01804
mp00127
Totalt1391910982

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Behovet av hyreslägenheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:C276, 2007/08:C371 yrkande 3, 2007/08:C376, 2007/08:C396 yrkande 1, 2007/08:C400 yrkande 4 och 2007/08:C411 yrkande 1.

Reservation 5 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0101029
m740023
c21008
fp24004
kd18006
v01804
mp01207
Totalt137131081

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Statlig mark för bostadsbyggande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:C396 yrkande 5.

Reservation 6 (s, v)

5. Kommunal bostadsförmedling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:C263 yrkande 5, 2007/08:C300 yrkandena 11 och 14, 2007/08:C301 yrkande 1, 2007/08:C371 yrkande 13 i denna del, 2007/08:C381 yrkande 5, 2007/08:C396 yrkande 2 och 2007/08:Ub498 yrkande 11.

Reservation 7 (s, v, mp)

6. Kommunal bostadsanvisningsrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:C300 yrkande 12, 2007/08:C371 yrkande 13 i denna del och 2007/08:C381 yrkande 7.

Reservation 8 (v)

7. Boende för äldre

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:C242, 2007/08:C244, 2007/08:C275, 2007/08:C286, 2007/08:C384 och 2007/08:C404.

Reservation 9 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s199129
m740023
c21008
fp24004
kd18006
v01804
mp01207
Totalt138129181

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Boende för ungdomar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:C247, 2007/08:C364, 2007/08:C400 yrkande 1, 2007/08:C405 och 2007/08:Ub498 yrkandena 10 och 12.

Reservation 10 (s, v, mp)