Boverket, den regionala bostadspolitiska administrationen samt reglering av vissa bostadslån

BoUs betänkande 1992/93:BoU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 april 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 3 propositioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1993-04-01
Justering: 1993-04-15
Betänkande 1992/93:BoU20

Alla beredningar i utskottet

1993-04-01, 1993-03-30, 1993-03-25

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1993-04-28
4

Beslut

Beslut: 1993-04-28

Protokoll med beslut