Budgetpropositionen för år 1997 utgiftsområde 22 Kommunikationer

Trafikutskottets betänkande 1996/97:TU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 1996

Beslut

Kommunikationsanslag (TU1)

Riksdagen godkände regeringens budgetförslag på kommunikationsområdet. Merparten av anslaget gick till olika infrastruktursatsningar, främst investeringar i och underhåll av vägar och järnvägar. Riksdagen beslutade även om en ny sjöfartspolitik. Det gällande bidraget till sjöfarten ska finnas kvar i fem år, och ett nytt system för sjöfartsavgifter ska införas. Det nya systemet införs den 1 januari 1998 och inte den 1 januari 1997 som regeringen föreslagit. Regeringen fick i uppdrag att se över konsekvenserna av det nya systemet.Vidare beslutades att AB Svensk Bilprovning ska få behålla sitt monopol på kontrollbesiktningar.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

56 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1996-10-22
Justering: 1996-12-03
Betänkande 1996/97:TU1

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1996-12-16
4

Beslut

Beslut: 1996-12-17

Protokoll med beslut