Budgetpropositionen för år 1998, utgiftsområde 22 Kommunikationer

Trafikutskottets betänkande 1997/98:TU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 december 1997

Beslut

Anslag på kommunikationsområdet (TU1)

Riksdagen ställde sig bakom regeringens samtliga förslag till anslag för utgiftsområdet Kommunikationer om sammanlagt 24,1 miljarder kronor. Merparten av anslagen, 21,5 miljarder kronor, gick till investeringar i och underhåll av vägar och järnvägar. 33,3 miljoner kronor ska satsas för perioden maj 1998 till december 1998 på fortsatt stöd till Inlandsbanan. 413 miljoner kronor ska användas för att upprätthålla olönsam järnvägstrafik. Sjöfarten fick bidrag på 400 miljoner kronor.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

75 motioner, 2 propositioner

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1997-10-21
Justering: 1997-11-27
Betänkande 1997/98:TU1

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-12-11
4

Beslut

Beslut: 1997-12-11

Protokoll med beslut