Budgetpropositionen för år 1998, utgiftsområdena 13 Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1997/98:AU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 1997

Beslut

Arbetsmarknadspolitik (AU1)

Riksdagen godkände regeringens budgetförslag för bl.a. kontantstödet vid arbetslöshet och för arbetsmarknadspolitiken. Det blev möjligt att ansöka om s.k. generationsväxling: en anställd som fyllt 63 år får, efter överenskommelse med arbetsgivaren, möjlighet att lämna arbetsmarknaden i förtid. En vakans som uppstår ska fyllas med en långtidsarbetslös person som har fyllt 20 men inte 35 år. Vidare beslutades om ungdomssatsningen kommunal utvecklingsgaranti. Kommunerna kan genom avtal med staten åta sig att ge arbetslösa ungdomar mellan 20 och 24 år en aktiverande och utvecklande insats på heltid. Som ett led i förenklingsarbetet ersattes de nuvarande stödformerna rekryteringsstöd, vikariatsstöd och annat beredskapsarbete av ett enhetligt stöd, individuellt anställningsstöd. Ett förlängt starta-eget-bidrag infördes för invandrare. Det bidrag som arbetsgivare som anordnar API betalar höjdes den 1 januari 1998 från 2 000 kr till 3 000 kr per månad och deltagare. Arbetsförmedlingar och arbetsmarknadsinstitut gavs medel för tillfälliga personalförstärkningar även under 1998.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

2 framställning / redogörelse, 139 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1997-11-13
Justering: 1997-11-27
Betänkande 1997/98:AU1

Alla beredningar i utskottet

1997-11-13, 1997-11-06

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-12-17
4

Beslut

Beslut: 1997-12-17

Protokoll med beslut