Bygder och regioner i utveckling

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1993/94:AU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 juni 1994

Riksdagens beslut: Bifall till res. 30 under mom. 82. I övrigt bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

114 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1994-04-26
Justering: 1994-05-17
Betänkande 1993/94:AU13

Alla beredningar i utskottet

1994-04-26, 1994-04-21, 1994-04-19

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-05-30
4

Beslut

Beslut: 1994-06-01

Protokoll med beslut