Bygder och regioner i utveckling

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1993/94:AU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 juni 1994

Riksdagens beslut: Bifall till res. 30 under mom. 82. I övrigt bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

1994-04-19, 1994-04-21, 1994-04-26

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.