Byggfrågor

BOUs betänkande 2002/03:BOU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 mars 2003

Beslut

Motioner om byggfrågor (BoU5)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om byggfrågor. Motionerna handlar om bygglov, tillsyn och kontroll av byggnadsarbeten, miljöanpassat byggande, säkerheten i byggnader, tillgängligheten i boendemiljön, buller i byggnader, vissa övriga krav på byggnader samt bostadsanpassningsbidrag.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

32 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-01-28
Justering: 2003-02-18
Betänkande publicerat: 2002-02-20
Trycklov: 2003-02-25
Reservationer 17
Betänkande 2002/03:BOU5

Motioner om byggfrågor (BoU5)

Bostadsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2002 om byggfrågor. Motionerna handlar om bygglov, tillsyn och kontroll av byggnadsarbeten, miljöanpassat byggande, säkerheten i byggnader, tillgängligheten i boendemiljön, buller i byggnader, vissa övriga krav på byggnader samt bostadsanpassningsbidrag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-03-06
4

Beslut

Beslut: 2003-03-12
26 förslagspunkter, 18 acklamationer, 8 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Byggande i miljöer med lokal särprägel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Bo223 yrkande 12.

Reservation 1 (m, c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1330011
m05005
c01804
fp42006
kd29013
v26004
mp15002
-0000
Totalt24568135

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Samrådsplikt inför markarbeten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Bo223 yrkande 11.

Reservation 2 (m, c, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1330011
m05005
c11704
fp40008
kd03003
v26004
mp15002
-0000
Totalt21597037

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Ledningsrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Bo247.

4. Tilläggsdirektiv för PBL-kommittén

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Bo226 yrkande 1.

5. Kvalitetsansvariges roll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Bo226 yrkande 2 och 2002/03:Bo267 yrkande 43.

Reservation 3 (c, v)

6. Ansvarsfrågor i byggandet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:A242 yrkande 9 och 2002/03:Bo203 yrkandena 1-3.

Reservation 4 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1340010
m50005
c17005
fp42006
kd30003
v26004
mp01502
-0000
Totalt29915035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Certifiering av rivningsföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:MJ432 yrkande 13.

8. Nationella handlingsprogram m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Bo267 yrkandena 37, 38 och 42 och 2002/03:Bo291 yrkande 22.

Reservation 5 (c, mp)
Reservation 6 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (c, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1340010
m50005
c01804
fp42006
kd10293
v25104
mp01502
-0000
Totalt252342934

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Det sunda huset

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:A242 yrkande 8.

10. Miljö- och energideklarationer av bostäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Bo212 och 2002/03:Bo233.

11. Regler för ventilationssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Bo267 yrkande 41.

Reservation 7 (c)

12. Urinseparerande avloppssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Bo264.

Reservation 8 (mp)

13. Barnsäkerheten i äldre bostäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Bo232 yrkande 2.

Reservation 9 (c, kd, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (c, kd, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1340010
m50005
c01804
fp40116
kd03003
v02604
mp01502
-0000
Totalt22490134

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. Jordfelsbrytare i lokaler med barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Bo296.

15. Brandvarnare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Bo217, 2002/03:Bo218, 2002/03:Bo240 och 2002/03:Bo307.

Reservation 10 (v)

16. Sprinkleranläggningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Bo308.

17. Krav på tillgänglighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:So362 yrkande 3, 2002/03:So457 yrkande 3, 2002/03:Bo267 yrkande 29 och 2002/03:Bo279 yrkandena 1 och 2.

Reservation 11 (c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1320012
m49015
c01804
fp04206
kd03003
v24006
mp13202
-0000
Totalt21892138

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

18. Behovet av hissar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Bo280 och 2002/03:Bo283 yrkandena 1 och 2.

Reservation 12 (c)

19. Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Bo244 och 2002/03:Bo257.

20. Bostadsanpassningsbidrag för elöverkänsliga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:So361 yrkande 6 och 2002/03:Bo268 yrkandena 1 och 6.

Reservation 13 (c, kd, v, mp)

21. Bullerbegränsande åtgärder i lokaler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:A239 yrkande 22.

Reservation 14 (c)

22. Bullerbegränsande utförande av installationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Bo204 yrkande 4.

Reservation 15 (mp)

23. Direktverkande elvärme

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Bo226 yrkande 3 och 2002/03:Bo267 yrkande 40.

Reservation 16 (c, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (c, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1340010
m50005
c01804
fp42006
kd30003
v02604
mp01502
-0000
Totalt25659034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

24. Förutsättningar för energirådgivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Bo309.

25. Regler om äldreboende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Bo291 yrkande 20.

26. Byggande i trä

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:N233 yrkande 3, 2002/03:Bo267 yrkande 12 och 2002/03:Bo319 yrkandena 1, 2 och 8.

Reservation 17 (c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1340010
m48106
c01804
fp04026
kd03003
v26004
mp15002
-0000
Totalt22389235

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag