Byggfrågor

Civilutskottets betänkande 2006/07:CU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 april 2007

Beslut

Nej till motioner om byggfrågor (CU18)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om byggfrågor. Motionerna handlar bland annat om frågor som regleras genom lagen om tekniska egenskapskrav på byggnader samt frågor om energihushållning i byggnader, byggfelsförsäkring, bostadsanpassningsbidrag och byggforskning.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

13 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2007-03-15
Justering: 2007-03-29
Betänkande publicerat: 2007-03-30
Trycklov: 2007-03-30
Reservationer 9
Betänkande 2006/07:CU18

Alla beredningar i utskottet

2007-03-15, 2007-03-13

Nej till motioner om byggfrågor (CU18)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om byggfrågor. Motionerna handlar bland annat om frågor som regleras genom lagen om tekniska egenskapskrav på byggnader samt frågor om energihushållning i byggnader, byggfelsförsäkring, bostadsanpassningsbidrag och byggforskning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-04-18
4

Beslut

Beslut: 2007-04-18
15 förslagspunkter, 12 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 april 2007

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Byggregler om energihushållning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ266 yrkande 37.

Reservation 1 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1040026
m830014
c20009
fp22006
kd20004
v01804
mp12403
Totalt26122066

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Energieffektivisering i den befintliga bebyggelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ266 yrkande 38.

Reservation 2 (v)

3. Energideklarationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ391 yrkande 10.

Reservation 3 (mp)

4. Elmätare i hyreshus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:C316.

5. Solvärme i byggnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C360 yrkandena 4 och 5 samt 2006/07:N220 yrkandena 7 och 8.

Reservation 4 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1050025
m830014
c20009
fp22006
kd20004
v18004
mp01702
Totalt26817064

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Passivhus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ266 yrkande 41.

Reservation 5 (v)

7. Alternativa värmekällor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:C342.

8. Kostnader för byggmaterial

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:C348.

9. Källsortering m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:C360 yrkande 7.

Reservation 6 (mp)

10. Tillgänglighet vid nyproduktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:C360 yrkande 8.

Reservation 7 (mp)

11. Byggregler för studentbostäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C360 yrkande 29 och 2006/07:C375.

Reservation 8 (mp)

12. Byggfelsförsäkring för självbyggare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:C313.

13. Översyn av villkoren för bostadsanpassningsbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C262 yrkande 1 och 2006/07:C338.

14. Bostadsanpassningsbidrag för elöverkänsliga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C360 yrkande 20 och 2006/07:Fö219 yrkande 4.

Reservation 9 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1040125
m830014
c20009
fp21007
kd20004
v01804
mp01702
Totalt24835165

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

15. Forskning om byggmaterial

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:C324.