Byte av namn på Läkemedelsförmånsnämnden

Socialutskottets bet 2007/08:SoU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 juni 2008

Beslut

Byte av namn på Läkemedelsförmånsnämnden (SoU21)

Riksdagen sade ja till att Läkemedelsförmånsnämnden får det nya namnet Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Namnbytet beror på att Läkemedelsförmånsnämnden får uppgifter även på tandvårdsområdet. Namnbytet innebär ändringar i sekretesslagen och lagen om läkemedelsförmåner. Lagändringarna börjar gälla den 1 september 2008.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-05-20
Justering: 2008-06-03
Betänkande publicerat: 2008-06-03
Trycklov: 2008-06-03
bet 2007/08:SoU21

Byte av namn på Läkemedelsförmånsnämnden (SoU21)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till att Läkemedelsförmånsnämnden får det nya namnet Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Namnbytet beror på att Läkemedelsförmånsnämnden får uppgifter även på tandvårdsområdet. Namnbytet innebär ändringar i sekretesslagen och lagen om läkemedelsförmåner. Enligt förslaget ska lagändringarna börja gälla den 1 september 2008.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-06-17
4

Beslut

Beslut: 2008-06-18
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Byte av namn på Läkemedelsförmånsnämnden m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),
b) lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
Vidare godkänner riksdagen, med ändring av riksdagens tidigare ställningstagande rörande Läkemedelsförmånsnämndens huvudsakliga uppgifter, vad regeringen föreslår om utvidgade uppgifter för myndigheten.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:145 punkterna 1 och 2.