Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område – genomförande av direktiv 2004/48/EG

Näringsutskottets bet 2008/09:NU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 februari 2009

Beslut

Lättare ingripa mot olaglig fildelning via Internet (NU11)

Den som har rätten till musik, film, litteratur och dataspel får bättre möjligheter att ingripa mot olaglig fildelning via Internet. Svensk domstol ska kunna besluta att en Internetleverantör ska ge rättighetshavaren information om vilken abonnent som har ett visst IP-nummer. Det krävs att rättighetshavaren visar sannolika skäl för att det har begåtts ett intrång med hjälp av den aktuella adressen. Domstolen ska väga rättighetshavarens behov av information mot den enskildes integritet. Det ska krävas att det är fråga om intrång av en viss omfattning för att uppgiften ska få lämnas ut. De nya reglerna började gälla den 1 april 2009 och är en anpassning till EU:s regler på området, EG-direktivet om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (Ipred). Regeringen tänker följa utvecklingen noggrant och omedelbart inleda en utvärdering av hur den nya lagstiftningen påverkar rättighetshavare, Internetleverantörer och konsumenter. Riksdagen poängterar vissa frågor som utvärderingen bör omfatta. Riksdagen vill också att regeringen redovisar resultatet av utvärderingen för riksdagen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-01-22
Justering: 2009-02-17
Betänkande publicerat: 2009-02-18
Trycklov: 2009-02-18
Reservationer 9
bet 2008/09:NU11

Lättare ingripa mot olaglig fildelning via Internet (NU11)

Den som har rätten till musik, film, litteratur och dataspel ska få bättre möjligheter att ingripa mot olaglig fildelning via Internet. Svensk domstol ska kunna besluta att en Internetleverantör ska ge rättighetshavaren information om vilken abonnent som har ett visst IP-nummer. Det krävs att rättighetshavaren visar sannolika skäl för att det har begåtts ett intrång med hjälp av den aktuella adressen. Domstolen ska väga rättighetshavarens behov av information mot den enskildes integritet. Det ska krävas att det är fråga om intrång av en viss omfattning för att uppgiften ska få lämnas ut. De nya reglerna börjar gälla den 1 april 2009 och är en anpassning till EU:s regler på området, EG-direktivet om civilrättsliga sanktioner för att skydda immateriella rättigheter (Ipred). Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Regeringen tänker följa utvecklingen noggrant och omedelbart inleda en utvärdering av hur den nya lagstiftningen påverkar rättighetshavare, Internetleverantörer och konsumenter. Näringsutskottet poängterar vissa frågor som utvärderingen bör omfatta. Utskottet vill också att regeringen redovisar resultatet av utvärderingen för riksdagen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-02-25
4

Beslut

Beslut: 2009-02-25
10 förslagspunkter, 3 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 25 februari 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N9 och 2008/09:N10.

Reservation 1 (v, mp)
Reservation 2 (s)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0106024
m830014
c25004
fp23005
kd19005
v00193
mp00163
Totalt1501063558

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1050025
m830014
c25004
fp23005
kd19005
v01813
mp01603
Totalt25534159

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Förändringar av upphovsrätten m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:N237, 2006/07:N297 yrkandena 5-7, 11 och 14, 2007/08:N289, 2007/08:N386 yrkandena 1-3, 7-9 och 11, 2007/08:N388, 2008/09:N341, 2008/09:N360 yrkandena 1-3, 2008/09:N386 yrkandena 1-4, 2008/09:N433 yrkande 3 och 2008/09:N439.

Reservation 3 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1050025
m830014
c25004
fp23005
kd19005
v01813
mp01603
Totalt25534159

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Samordning av ansökningar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N7 yrkande 5 och 2008/09:N8 yrkande 1.

Reservation 4 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0106024
m830014
c25004
fp23005
kd19005
v01183
mp00163
Totalt1501073458

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Inriktning på fildelning i kommersiell skala

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:N7 yrkande 2.

Reservation 5 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0106024
m830014
c25004
fp23005
kd19005
v01183
mp00163
Totalt1501073458

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Bevisvärdering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N7 yrkande 3 och 2008/09:N8 yrkande 2.

Reservation 6 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0105124
m820015
c25004
fp23005
kd19005
v01183
mp00163
Totalt1491063559

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Offentliggörande av domstolsavgörande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:N7 yrkande 4.

Reservation 7 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0106024
m830014
c25004
fp23005
kd19005
v01183
mp00163
Totalt1501073458

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk,
2. lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644),
3. lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644),
4. lag om ändring i patentlagen (1967:837),
5. lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485),
6. lag om ändring i firmalagen (1974:156),
7. lag om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter,
8. lag om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:67.

8. Utvärdering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om utvärderingen av den nya lagstiftningen.
Därmed avslår riksdagen motion 2008/09:N7 yrkande 7.

9. Förslag om en upphovsrättskommission

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N7 yrkande 6 och 2008/09:N298.

Reservation 8 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0105025
m830014
c25004
fp23005
kd19005
v01813
mp01603
Totalt150139159

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Konkurrens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:N297 yrkandena 2-4, 13 och 15 samt 2007/08:N386 yrkandena 4-6 och 12.

Reservation 9 (mp)