Civilt försvar och krisberedskap

Försvarsutskottets betänkande 2017/18:FöU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 april 2018

Beslut

Regeringen bör se över områden inom det civila försvaret och krisberedskapen (FöU7)

Arbetet med civilt försvar och krisberedskap är viktigt för att Sverige ska stå väl rustat vid en kris eller ett krig. Riksdagen riktade därför tre tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen. Regeringen bör se till att de ökade förvaltningsanslag länsstyrelserna får för en bättre krisberedskap går till det och inte till annan verksamhet. Regeringen bör även se över länsstyrelsernas krisberedskap så att övningsverksamheten och beredskapen kan utvecklas. Till sist bör regeringen snarast också följa upp utredningen Kommunikation för vår gemensamma säkerhet och göra det möjligt att ta fram en säker kommunikationslösning så att exempelvis polis, sjukvård och försvar kan dela sekretessbelagd information med varandra.

Riksdagen sa nej till de övriga motionsförslagen om civilt försvar och krisberedskap som behandlades samtidigt.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till en motion om att regeringen bör säkerställa att ökade förvaltningsanslag för länsstyrelsernas krisberedskap går till avsedd verksamhet. Bifall till en motion om att regeringen bör se över länsstyrelsernas krisberedskap när det gäller krav på övningsverksamhet och beredskap. Delvis bifall till en motion om att regeringen, mot bakgrund av utredningen Kommunikation för vår gemensamma säkerhet (Ds. 2017:7), utan dröjsmål bör vidta åtgärder i syfte att åstadkomma en utvecklad och säker kommunikationslösning för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

60 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-03-22
Justering: 2018-03-27
Trycklov: 2018-04-09
Reservationer 50
Betänkande 2017/18:FöU7

Alla beredningar i utskottet

2018-03-22, 2018-03-15, 2018-03-08

Regeringen bör se över områden inom det civila försvaret och krisberedskapen (FöU7)

Arbetet med civilt försvar och krisberedskap är viktigt för att Sverige ska stå väl rustat vid en kris eller ett krig. Försvarsutskottet föreslår därför att riksdagen riktar tre tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen. Regeringen bör se till att de ökade förvaltningsanslag länsstyrelserna får för en bättre krisberedskap går till det och inte till annan verksamhet. Regeringen bör även se över länsstyrelsernas krisberedskap så att övningsverksamheten och beredskapen kan utvecklas. Till sist bör regeringen snarast också följa upp utredningen Kommunikation för vår gemensamma säkerhet och göra det möjligt att ta fram en säker kommunikationslösning så att exempelvis polis, sjukvård och försvar kan dela sekretessbelagd information med varandra.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till de övriga motionsförslagen om civilt försvar och krisberedskap som behandlades samtidigt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-11
Debatt i kammaren: 2018-04-12
4

Beslut

Beslut: 2018-04-18
50 förslagspunkter, 44 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 april 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utvärdering och översyn av samhällets krisberedskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1174 av Lotta Finstorp och Gunilla Nordgren (båda M),

2017/18:3221 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 1 och

2017/18:3566 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 22.

Reservation 1 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 1 72 0 10
SD 33 0 0 9
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 4 0 0 4
Totalt 220 72 0 57


2. Utveckling av det civila försvaret och totalförsvaret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2017 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 2, 56 och 75,

2017/18:2718 av Hanna Westerén (S),

2017/18:3038 av Allan Widman m.fl. (L) yrkande 6,

2017/18:3222 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 32,

2017/18:3566 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 19,

2017/18:3765 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkandena 7 och 9,

2017/18:3827 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 5 och

2017/18:3829 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 2 (M)
Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (C)
Reservation 5 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 0 73 10
SD 0 33 0 9
MP 22 0 0 3
C 0 0 18 4
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 0 0 13 3
- 0 4 0 4
Totalt 151 37 104 57


3. Stärkt krisledningsförmåga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1409 av Åsa Westlund och Björn von Sydow (båda S) yrkande 2.

4. Nationella riktlinjer för offentliga aktörers arbete med totalförsvaret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3222 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 34.

Reservation 6 (M)

5. Försvarsmaktens samverkansförmåga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3765 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 5.

Reservation 7 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 73 0 0 10
SD 33 0 0 9
MP 22 0 0 3
C 0 18 0 4
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 4 0 0 4
Totalt 274 18 0 57


6. Försvarsmaktens stöd till polisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3331 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 12 och 13.

Reservation 8 (SD)

7. Näringslivets roll i totalförsvaret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3220 av Allan Widman m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 13 och

2017/18:3222 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 33.

Reservation 9 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 73 0 10
SD 33 0 0 9
MP 22 0 0 3
C 0 18 0 4
V 18 0 0 3
L 0 15 0 4
KD 0 13 0 3
- 4 0 0 4
Totalt 173 119 0 57


8. Finansiering av länsstyrelsernas krisberedskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör säkerställa att ökade förvaltningsanslag för länsstyrelsernas krisberedskap går till avsedd verksamhet och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3220 av Allan Widman m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 8.

9. Länsstyrelsernas övningsverksamhet och beredskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör se över länsstyrelsernas krisberedskap när det gäller krav på övningsverksamhet och beredskap och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3220 av Allan Widman m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 6.

10. Samverkansövningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3827 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 16 och 18.

Reservation 10 (KD)

11. Översyn av lagar och förordningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1268 av Finn Bengtsson (M) och

2017/18:3221 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 11 (M)

12. Den enskildes ansvar och beredskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1409 av Åsa Westlund och Björn von Sydow (båda S) yrkande 1 och

2017/18:3220 av Allan Widman m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 4.

Reservation 12 (M, C, L, KD)
Reservation 13 (SD)

13. Breddutbildningar för att stärka den enskildes beredskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3221 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 14 (M)

14. Krisinformation till allmänheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2479 av Marta Obminska (M) yrkande 1.

15. De frivilliga försvarsorganisationerna och andra frivilliga aktörer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1186 av Gunilla Nordgren (M),

2017/18:3221 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 9,

2017/18:3765 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkandena 15 och 17,

2017/18:3827 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 4 och

2017/18:3829 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 6.

Reservation 15 (M)
Reservation 16 (C)
Reservation 17 (KD)

16. Skyddsrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2007 av Anders Hansson (M) och

2017/18:2971 av Gunilla Nordgren (M).

Reservation 18 (SD)

17. Säljstopp av viktiga anläggningar till skydd för befolkningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1767 av Finn Bengtsson (M).

Reservation 19 (SD)

18. Skydd av samhällsviktig infrastruktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1621 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 2,

2017/18:3765 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkandena 8 och 22,

2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 55 och

2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 20 (SD)
Reservation 21 (C)

19. Elberedskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1621 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 1 och

2017/18:3748 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 6.

Reservation 22 (SD)

20. Tillförande av förmåga till brobyggande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:948 av Kerstin Lundgren (C).

21. Livsmedelsberedskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1775 av Gunilla Nordgren (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:2017 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 70,

2017/18:2623 av Hillevi Larsson m.fl. (S),

2017/18:3220 av Allan Widman m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 2,

2017/18:3331 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 19 och

2017/18:3799 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 23 (M, C, L, KD)
Reservation 24 (SD)

22. Dricksvattenförsörjning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:40 av Penilla Gunther (KD) och

2017/18:2910 av Åsa Coenraads och Annicka Engblom (båda M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 25 (SD)

23. Försörjningsberedskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3222 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 35,

2017/18:3345 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 5,

2017/18:3426 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 1 och 3 samt

2017/18:3765 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkandena 10-13.

Reservation 26 (M)
Reservation 27 (C)
Reservation 28 (KD)

24. Lagring av olja och ransonering av petroleumprodukter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2017 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 71 och 79.

Reservation 29 (SD)

25. Ökad produktion av inhemska biodrivmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3765 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 14.

Reservation 30 (C)

26. Nordiskt samarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 27.

Reservation 31 (C)

27. Samarbete med Nato

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3222 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 32 (M)

28. Alarmeringstjänsten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2017 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 78,

2017/18:2152 av Lars Eriksson (S) yrkandena 1 och 2 samt

2017/18:2332 av Cecilia Widegren (M).

Reservation 33 (SD)

29. Positionering av nödställda människor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:408 av Maria Weimer (L),

2017/18:1927 av Maria Malmer Stenergard (M) yrkande 2,

2017/18:2479 av Marta Obminska (M) yrkande 2,

2017/18:2916 av Jesper Skalberg Karlsson och Johan Hultberg (båda M) och

2017/18:3221 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 12.

Reservation 34 (M)
Reservation 35 (SD)

30. Åtgärder för bibehållande och rekrytering av räddningstjänstpersonal i beredskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3220 av Allan Widman m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 3.

Reservation 36 (M, C, L, KD)

31. Utredningar, strategier, regelverk m.m. till förmån för räddningstjänstpersonal i beredskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1152 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3221 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 11 och

2017/18:3765 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkandena 18-20.

Reservation 37 (M)
Reservation 38 (C)

32. Utbildningsnivån för heltidsbrandmän

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1650 av Anders Hansson (M).

33. Brandskydd för personer med funktionsnedsättning och äldre personer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2567 av Lotta Olsson (M) och

2017/18:3341 av Caroline Szyber (KD).

Reservation 39 (SD)
Reservation 40 (KD)

34. Beredskap för skogsbrandsläckning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3827 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 38.

Reservation 41 (KD)

35. Beredskap för klimatförändringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1409 av Åsa Westlund och Björn von Sydow (båda S) yrkande 3 och

2017/18:3887 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) yrkande 2.

36. Översvämningar och skred

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2017 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 69,

2017/18:2109 av Karin Svensson Smith (MP) yrkande 8,

2017/18:3679 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (båda M) och

2017/18:3893 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (båda M).

Reservation 42 (SD)

37. Fonder för ersättning vid naturkatastrofer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2017 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 68.

Reservation 43 (SD)

38. Behovet av katastrofmedicin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3220 av Allan Widman m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 1.

Reservation 44 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 44 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 72 0 11
SD 33 0 0 9
MP 22 0 0 3
C 0 17 0 5
V 18 0 0 3
L 0 15 0 4
KD 0 13 0 3
- 4 0 0 4
Totalt 173 117 0 59


39. Drunkningsolyckor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:991 av Thomas Finnborg (M).

40. Fyrverkerier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1078 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) och

2017/18:3598 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) yrkande 18.

Reservation 45 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 45 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 73 0 0 10
SD 33 0 0 9
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 1 17 0 3
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 4 0 0 4
Totalt 275 17 0 57


41. Olovlig befattning med handgranater

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3582 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 7.

42. Kommunikationssystemet Rakel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2006 av Anders Hansson (M).

43. Delande av sekretessbelagd information mellan blåljusaktörer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att mot bakgrund av utredningen Kommunikation för vår gemensamma säkerhet (Ds. 2017:7) regeringen utan dröjsmål bör vidta åtgärder i syfte att åstadkomma en utvecklad och säker kommunikationslösning för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motion

2017/18:1927 av Maria Malmer Stenergard (M) yrkande 1.

44. Kustbevakningens tillgång till polisens register

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 60 och

2017/18:2017 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 66.

Reservation 46 (SD)

45. Kustbevakningens inordning under marinen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3218 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 82,

2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 61 och

2017/18:2017 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 67.

Reservation 47 (SD)

46. Effektivisering av sjöoperativa myndigheters verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2497 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 34 och

2017/18:3827 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 34-37 och 39.

Reservation 48 (KD)

47. Marinens dykcenter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:671 av Lena Asplund (M).

48. Maritimt kristräningscentrum i Kalmar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:288 av Jan R Andersson (M).

49. Sjöräddning på Hjälmaren

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2777 av Lars-Axel Nordell (KD),

2016/17:212 av Lars-Axel Nordell (KD) och

2017/18:53 av Lars-Axel Nordell (KD).

Reservation 49 (SD)
Reservation 50 (KD)

50. Beredskap för att hantera oljeutsläpp i Östersjön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2558 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 5 och

2017/18:2607 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 6.