Civilutskottets betänkande angående uppskov med behandlingen av propositionen 1973:132, m. m.

Civilutskottets betänkande 1973:CU23

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut