Civilutskottets betänkande i anledning av motion om ökade kontakter med kommuninvånarna i bebyggelseplaneringsfrågor

Civilutskottets bet 1973:CU12

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut