Civilutskottets betänkande i anledning av propositionen 1973:1 i vad avser anslag för budgetåret 1973/74 för stöd till allmänna samlingslokaler m. m. jämte motioner

Civilutskottets betänkande 1973:CU10

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut