Civilutskottets betänkande i anledning av motioner rörande den fysiska riksplaneringen m. m.

Civilutskottets betänkande 1973:CU11

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut