Civilutskottets betänkande i anledning av propositionen 1973:85 angående utgifter på tilläggsstat III till riksstaten för budgetåret 1972/73 inom inrikesdepartementets verksamhetsområde

Civilutskottets betänkande 1973:CU17

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut