Civilutskottets betänkande i anledning av propositionen 1973:101 med förslag till ändring i naturvårdslagen (1964:822), m. m.,jämte motioner

Civilutskottets betänkande 1973:CU21

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut