Civilutskottets betänkande i anledning av propositionen 1973:132 med förslag till lag om lokal kristidsförvaltning, m. m.

Civilutskottets bet 1973:CU28

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut