Civilutskottets betänkande i anledning av motioner om länspolisorganisationen i Västernorrlands län och Jämtlands län

Civilutskottets betänkande 1973:CU29

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut