Civilutskottets betänkande i anledning av propositionen 1973:185 med förslag till brandlag m. m., jämte motioner

Civilutskottets betänkande 1973:CU30

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut