Civilutskottets betänkande i anledning av propositionen 1973:160 med förslag till anläggningslag m. m. jämte motioner

Civilutskottets betänkande 1973:CU33

Planerat beslutsdatum:

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut