Civilutskottets betänkande i anledning av propositionen 1973:196 med förslag till lag om ändring i byggnadslagen (1947:385), m. m.

Civilutskottets betänkande 1973:CU35

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut