Civilutskottets betänkande i anledning av motioner angående riktlinjer för fastighetsregisterreformen

Civilutskottets betänkande 1973:CU7

Planerat beslutsdatum:

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut