Delpensionsförsäkringen

Socialförsäkringsutskottets betänkande 1992/93:SfU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 mars 1993

Riksdagens beslut: Bifall res.1 mom. 1,2,5 i övrigt bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1993-02-09
Justering: 1993-02-23
Betänkande 1992/93:SfU12

Alla beredningar i utskottet

1993-02-09

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1993-03-10
4

Beslut

Beslut: 1993-03-10

Protokoll med beslut