Delpensionsförsäkringen

Socialförsäkringsutskottets betänkande 1993/94:SfU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 juni 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-05-24
Justering: 1994-05-24
Betänkande 1993/94:SfU26

Alla beredningar i utskottet

1994-05-24

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-06-08
4

Beslut

Beslut: 1994-06-08