Den avgiftsfinansierade radio- och TV-verksamheten

Kulturutskottets betänkande 1992/93:KrU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

17 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1993-04-22
Justering: 1993-05-13
Betänkande 1992/93:KrU27

Alla beredningar i utskottet

1993-04-22

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1993-06-02
4

Beslut

Beslut: 1993-06-02

Protokoll med beslut