Den ekonomiska politiken och budgetregleringen m.m.

Finansutskottets betänkande 1993/94:FiU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 mars 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-02-11
Justering: 1994-02-17
Betänkande 1993/94:FiU10

Alla beredningar i utskottet

1994-02-11

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-03-02
4

Beslut

Beslut: 1994-03-02

Protokoll med beslut