Den ekonomiska politiken och slutlig budgetreglering för budgetåret 1992/93

Finansutskottets betänkande 1991/92:FiU30

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 juni 1992

Riksdagens beslut: Bifall res. 26 mom. 42. I övrigt utskottet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.