Den ekonomiska politiken och slutlig budgetreglering för budgetåret 1994/95

Finansutskottets betänkande 1993/94:FiU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 juni 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

40 motioner, 2 propositioner

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-05-24
Justering: 1994-05-31
Betänkande 1993/94:FiU20

Alla beredningar i utskottet

1994-05-24

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-06-10
4

Beslut

Beslut: 1994-06-10

Protokoll med beslut