Den ekonomiska politiken och slutlig budgetreglering för budgetåret 1995/96

Finansutskottets betänkande 1994/95:FiU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 juni 1995

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1995-05-23
Justering: 1995-05-30
Betänkande 1994/95:FiU20

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1995-06-14
4

Beslut

Beslut: 1995-06-14

Protokoll med beslut