Den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1993/94:AU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 juni 1994

Riksdagens beslut: Återremiss

Ärendets gång

1

Förslag

37 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1994-05-19
Justering: 1994-06-07
Betänkande 1993/94:AU18

Alla beredningar i utskottet

1994-05-19, 1994-05-17

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-06-09
4

Beslut

Beslut: 1994-06-10

Protokoll med beslut