Den kommunala ekonomin

Finansutskottets betänkande 1994/95:FiU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 juni 1995

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

39 motioner, 2 propositioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1995-05-18
Justering: 1995-05-30
Betänkande 1994/95:FiU19

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1995-06-13
4

Beslut

Beslut: 1995-06-13

Protokoll med beslut