Det europeiska valutasamarbetet

Finansutskottets betänkande 2002/03:FIU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 december 2002

Beslut

Motioner om det europeiska valutasamarbetet (FiU8)

Riksdagen avslog, med hänvisning till de pågående partiledaröverläggningarna, motioner från allmänna motionstiden 2002 om det europeiska valutasamarbetet EMU. Motionerna handlar om införande av euro, former för ställningstagande till euro, informationsinsatser i samband med folkomröstning om euro och analyser av effekter att införa euro.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

13 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-11-14
Justering: 2002-11-21
Betänkande publicerat: 2002-12-02
Trycklov: 2002-12-02
Betänkande 2002/03:FIU8

Motioner om det europeiska valutasamarbetet (FiU8)

Finansutskottet föreslår, med hänvisning till de pågående partiledaröverläggningarna, att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2002 om det europeiska valutasamarbetet EMU. Motionerna handlar om införande av euro, former för ställningstagande till euro, informationsinsatser i samband med folkomröstning om euro och analyser av effekter att införa euro. Debatten startar kl. 13 och direktsänds i SVT och i radions P1.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-12-09
4

Beslut

Beslut: 2002-12-10
4 förslagspunkter, 4 acklamationer

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Införande av euro

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Fi231 yrkande 7, 2002/03:Fi233 yrkande 4, 2002/03:Fi234 yrkande 10, 2002/03:Fi250 yrkandena 1-3, 2002/03:Fi274 yrkande 1, 2002/03:L319 yrkande 11 och 2002/03:N207 yrkande 3.

2. Former för ställningstagande till euro

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K432 yrkande 15, 2002/03:Fi247 yrkandena 2 och 3, 2002/03:Fi250 yrkande 4, 2002/03:Fi274 yrkande 2, 2002/03:Fi289 yrkande 5, 2002/03:U323 yrkande 2 och 2002/03:U326 yrkande 25.

3. Informationsinsatser i samband med folkomröstning om euro

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Fi247 yrkande 1, 2002/03:Fi276 yrkandena 1-3, 2002/03:Fi289 yrkandena 3, 4, 6 och 7 och 2002/03:U323 yrkande 3.

4. Analyser av effekter att införa euro

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Fi274 yrkandena 3-14 och 2002/03:Fi289 yrkandena 8 och 9.