Det nya Lantmäteriet

BOUs betänkande 2001/02:BOU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 februari 2002

Beslut

Det nya Lantmäteriet (BoU7)

Riksdagen gav, med anledning av förslag från Riksdagens revisorer, regeringen i uppdrag att förbättra återrapporteringen om konsekvenserna av den omstrukturering av Lantmäteriet som genomförts under senare delen av 1990-talet. Regeringen fick också i uppdrag att göra en översyn av bl.a. åtskillnaden mellan myndighetsutövningen och uppdragsverksamheten, utfallet av den nya arbetsprocessen inom fastighetsbildningen samt omfattningen och inriktningen av tillsynsverksamheten. Översynen bör komma till stånd så snart som möjligt.

Riksdagens beslut: Kammarn biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 1 motion
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-01-24
Justering: 2002-02-12
Trycklov: 2002-02-14
Reservationer 1
Betänkande 2001/02:BOU7

Alla beredningar i utskottet

2002-01-24

Det nya Lantmäteriet (BoU7)

Bostadsutskottet föreslår, med anledning av förslag från Riksdagens revisorer, att riksdagen ger regeringen i uppdrag att förbättra återrapporteringen om konsekvenserna av den omstrukturering av Lantmäteriet som genomförts under senare delen av 1990-talet. Regeringen förelås också få i uppdrag att göra en översyn av bl.a. åtskillnaden mellan myndighetsutövningen och uppdragsverksamheten, utfallet av den nya arbetsprocessen inom fastighetsbildningen samt omfattningen och inriktningen av tillsynsverksamheten. Översynen bör komma till stånd så snart som möjligt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-02-21
4

Beslut

Beslut: 2002-02-21
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Återrapporteringen till riksdagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört under rubriken Återrapporteringen till riksdagen. Därmed bifaller riksdagen förslagspunkt 1 i Riksdagens revisorers förslag 2001/02:RR10.

2. Översyn av verksamheten inom Lantmäteriet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört under rubriken Översyn av verksamheten inom Lantmäteriet. Därmed bifaller riksdagen delvis förslagspunkterna 2-5 i Riksdagens revisorers förslag 2001/02: RR10 och motion 2001/02:Bo26 yrkande 2.

3. Sjömätningen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Bo26 yrkande 1.

Reservation 1 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190012
m660015
c16002
fp14002
kd0000
v34009
mp12004
-1001
Totalt26234053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag