Det reformerade pensionssystemet

Socialförsäkringsutskottets betänkande 1996/97:SfU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 maj 1997

Beslut

Det reformerade pensionssystemet (SfU15)

Riksdagen avslog ett tiotal motioner från allmänna motionstiden 1994/95 och 1996/97 om pensioner, främst med anknytning till det reformerade pensionssystemet.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1997-03-18
Justering: 1997-04-17
Betänkande 1996/97:SfU15

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-05-16
4

Beslut

Beslut: 1997-05-16

Protokoll med beslut