Det reformerade pensionssystemet

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2003/04:SFU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 mars 2004

Beslut

Möjlighet att gå tillbaka till Sjunde AP-fonden (SfU5)

Bör det vara möjligt att aktivt välja Sjunde AP-fondens Premiesparfond? Den frågan anser riksdagen behöver diskuteras. Där vill riksdagen att regeringen och dess Genomförandegrupp tillsammans med partierna som stod bakom pensionsreformen ska ta upp frågan om det ska vara möjligt att aktivt kunna välja Premiesparfonden. Frågan har kommit upp i motioner som handlar om pensionssystemet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-02-12
Justering: 2004-03-02
Betänkande publicerat: 2004-03-10
Trycklov: 2004-03-08
Reservationer 7
Betänkande 2003/04:SFU5

Möjlighet att gå tillbaka till Sjunde AP-fonden (SfU5)

Bör det vara möjligt att aktivt välja Sjunde AP-fondens Premiesparfond? Den frågan anser socialförsäkringsutskottet behöver diskuteras. Därför vill utskottet att regeringen och dess Genomförandegrupp tillsammans med partierna som stod bakom pensionsreformen ska ta upp frågan om det ska vara möjligt att aktivt kunna välja Premiesparfonden.

Det är i samband med utskottets behandling av motioner om pensionssystemet som frågan kommit upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-03-18
4

Beslut

Beslut: 2004-03-24
9 förslagspunkter, 4 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ålderspensionssystemets utformning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Sf360 yrkande 2.

Reservation 1 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m410014
c110011
fp39009
kd30003
v02109
mp00125
-0000
Totalt242211274

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Jämställda intjänandegrunder m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Sf360 yrkandena 3 och 4.

Reservation 2 (v, mp)

3. Gifta pensionärer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf212 och 2003/04:Sf282.

4. Pensionsrätt vid studier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Sf360 yrkande 5.

Reservation 3 (v, mp)

5. Automatisk balansering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Sf360 yrkande 8.

Reservation 4 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1220022
m420013
c110011
fp39009
kd30003
v02109
mp20105
-0000
Totalt246211072

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Delad premiepensionsrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:A371 yrkande 8.

Reservation 5 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m420013
c110011
fp39009
kd02904
v20199
mp00125
-0000
Totalt215293174

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Aktivt val av Premiesparfonden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf360 yrkande 12 i denna del och 2003/04:Sf395.

Reservation 6 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1220022
m410014
c110011
fp39009
kd30003
v02109
mp01205
-0000
Totalt24333073

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Fondtyper

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Sf360 yrkandena 10-12, det senare i denna del.

Reservation 7 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m410014
c110011
fp39009
kd30003
v02109
mp01115
-0000
Totalt24232174

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Information och kostnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf307, 2003/04:Sf379 och 2003/04:Sf406 yrkandena 3 och 4.