Digitala TV-sändningar m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 1996/97:KU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 april 1997

Beslut

Digitala TV-sändningar (KU17)

Riksdagen godkände regeringens förslag att starta digitala TV-sändningar så snart som möjligt, helst redan hösten 1997. Sändningarna ska införas i flera steg med möjlighet för staten att successivt ta ställning till om och på vilka sätt verksamheten ska fortsätta. I en första etapp inleds sändningarna på ett begränsat antal orter. Kärnan i verksamheten ska vara digitala marksändningar av TV. Det ska eftersträvas att flera av varandra oberoende programföretag deltar. Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB ska få ett engångsbelopp på 200 miljoner kronor för digitala sändningar ur rundradiokontot om resultatutvecklingen för kontot tillåter det.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1997-03-04
Justering: 1997-03-18
Betänkande 1996/97:KU17

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-04-09
4

Beslut

Beslut: 1997-04-09

Protokoll med beslut