Digitaliserade hyresförhandlingar

Civilutskottets bet 2019/20:CU4

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 20 november 2019

Nästa händelse: Bordläggning 19 november 2019

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-10-15
Justering: 2019-11-07
Trycklov: 2019-11-11
bet 2019/20:CU4

Alla beredningar i utskottet

2019-10-15

Förslagspunkter

1. Regeringens lagförslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i hyresförhandlings-lagen (1978:304).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:8.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-11-19
Debatt i kammaren: 2019-11-20
4

Beslut

Beslut: 2019-11-20
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i hyresförhandlings-lagen (1978:304).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:8.