Digitaliserings- och postfrågor

Trafikutskottets betänkande 2020/21:TU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 februari 2021

Beslut

Nej till motioner om digitaliserings- och postfrågor (TU4)

Riksdagen sa nej till drygt 100 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Förslagen rör digitaliserings- och postfrågor och handlar exempelvis om samhällets digitalisering, tillgång till elektroniska kommunikationer, utbyggnaden av 5G-nätet och postservice i hela landet.

Anledningen till att riksdagen sa nej är främst det arbete som redan pågår på området och de åtgärder som redan är vidtagna.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2020-11-17, 2020-12-17

Nej till motioner om digitaliserings- och postfrågor (TU4)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till drygt 100 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Förslagen rör digitaliserings- och postfrågor och handlar exempelvis om samhällets digitalisering, tillgång till elektroniska kommunikationer, utbyggnaden av 5G-nätet och postservice i hela landet.

Anledningen till att utskottet föreslår nej är främst det arbete som redan pågår på området och de åtgärder som redan är vidtagna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.