Disciplinförseelser av krigsmän m.m.

Justitieutskottets betänkande 1993/94:JuU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 maj 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-03-29
Justering: 1994-04-19
Betänkande 1993/94:JuU26

Alla beredningar i utskottet

1994-03-29

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1994-05-05

Protokoll med beslut