Diskriminering inom det sociala området på grund av sexuell läggning

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2004/05:AU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 december 2004

Beslut

Diskriminering på grund av sexuell läggning förbjuds inom det sociala området (AU2)

Från den 1 januari 2005 ska skyddet mot diskriminering på grund av sexuell läggning gälla inom socialtjänsten, socialförsäkringen, a-kassan och vården. Lagen om förbud mot diskriminering började gälla den 1 juli 2003. Lagen ska motverka diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder inom en rad områden. Men lagens förbud omfattar ännu inte diskriminering inom alla dessa områden.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Delvis bifall motionerna 2003/04:So574 yrkande 19, 2003/04:A209, 2003/04:A296 och 2003/04:A358. Avslag övriga motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Diskriminering på grund av sexuell läggning förbjuds inom det sociala området (AU2)

Från den 1 januari 2005 ska skyddet mot diskriminering på grund av sexuell läggning gälla inom socialtjänsten, socialförsäkringen, a-kassan och vården. Lagen om förbud mot diskriminering började gälla den 1 juli 2003. Lagen ska motverka diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder inom en rad områden. Men lagens förbud omfattar ännu inte diskriminering inom alla dessa områden. Nu föreslår arbetsmarknadsutskottet att riksdagen säger ja till regeringens förslag att diskriminering som har samband med sexuell läggning ska förbjudas på det sociala området.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.