Diskriminering inom det sociala området på grund av sexuell läggning

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2004/05:AU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 december 2004

Beslut

Diskriminering på grund av sexuell läggning förbjuds inom det sociala området (AU2)

Från den 1 januari 2005 ska skyddet mot diskriminering på grund av sexuell läggning gälla inom socialtjänsten, socialförsäkringen, a-kassan och vården. Lagen om förbud mot diskriminering började gälla den 1 juli 2003. Lagen ska motverka diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder inom en rad områden. Men lagens förbud omfattar ännu inte diskriminering inom alla dessa områden.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Delvis bifall motionerna 2003/04:So574 yrkande 19, 2003/04:A209, 2003/04:A296 och 2003/04:A358. Avslag övriga motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-10-28
Justering: 2004-11-11
Betänkande publicerat: 2004-11-18
Trycklov: 2004-11-17
Reservationer 3
Betänkande 2004/05:AU2

Diskriminering på grund av sexuell läggning förbjuds inom det sociala området (AU2)

Från den 1 januari 2005 ska skyddet mot diskriminering på grund av sexuell läggning gälla inom socialtjänsten, socialförsäkringen, a-kassan och vården. Lagen om förbud mot diskriminering började gälla den 1 juli 2003. Lagen ska motverka diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder inom en rad områden. Men lagens förbud omfattar ännu inte diskriminering inom alla dessa områden. Nu föreslår arbetsmarknadsutskottet att riksdagen säger ja till regeringens förslag att diskriminering som har samband med sexuell läggning ska förbjudas på det sociala området.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-11-25
4

Beslut

Beslut: 2004-12-01
5 förslagspunkter, 3 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Yrkande om avslag på proposition 2004/05:22

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:A2 yrkande 1.

Reservation 1 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m440011
c18004
fp43005
kd02805
v25005
mp12005
-0000
Totalt27228049

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Sammanhållen lagstiftning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:A2 yrkande 2 och 2004/05:A3 yrkande 1.

Reservation 2 (m, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m044011
c18004
fp43005
kd02805
v25005
mp13004
-0000
Totalt22972048

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Sammanhållen myndighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:A3 yrkande 2.

Reservation 3 (m)

4. Lagens tillämpning på funktionshindrade m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So574 yrkande 19 i denna del, 2003/04:A209 i denna del, 2003/04:A296 i denna del och 2003/04:A358 i denna del.

5. Antagande av lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag enligt bilaga 2 till
lag om ändring i lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:22 och bifaller delvis motionerna 2003/04:So574 yrkande 19 i denna del, 2003/04:A209 i denna del, 2003/04:A296 i denna del och 2003/04:A358 i denna del.