Diskriminering som har samband med kön i fråga om försäkringstjänster m.m.

Arbetsmarknadsutskottets bet 2011/12:AU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 juni 2012

Beslut

Förbud mot könsdiskriminerande försäkringar (AU11)

Diskrimineringslagen har ett allmänt förbud mot könsdiskriminering vid tillhandahållande av försäkringstjänster. Detta förbud ersätts nu med ett särskilt förbud mot att ha olika försäkringspremier och ersättningar för kvinnor och män om skillnaderna grundas på beräkningar där kön har använts som en faktor. Lagändringen börjar gälla den 21 december 2012, och kravet på könsneutrala beräkningar ska gälla nya försäkringsavtal efter denna tidpunkt.

Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska omfattas av svensk diskrimineringslagstiftning. Regeringen ska skyndsamt återkomma till riksdagen med ett lagförslag. Riksdagen menar att frågan om bristande tillgänglighet som en diskrimineringsgrund redan har utretts. Det finns inte anledning att ytterligare fördröja en lagreglering på området. En avgörande förutsättning är, enligt riksdagen, att reformen införs på ett samhällsekonomiskt ansvarsfullt sätt.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Tillkännagivande om att regeringen skyndsamt ska återkomma till riksdagen med ett lagförslag om förbud mot diskriminering på grund av bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Därmed bifaller riksdagen motionerna 2010/11:A237, 2010/11:A238, 2010/11:A298, 2010/11:A311, 2010/11:A316, 2010/11:A410, 2010/11:A421, 2010/11:A422 yrkande 1, 2011/12:C245 yrkande 1, 2011/12:A214, 2011/12:A274 yrkande 1, 2011/12:A278 yrkande 1, 2011/12:A282, 2011/12:A285, 2011/12:A309 yrkande 1, 2011/12:A316, 2011/12:A348 och 2011/12:A350 yrkande 1. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

46 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-04-26
Justering: 2012-05-31
Betänkande publicerat: 2012-06-05
Trycklov: 2012-06-04
Reservationer 15
bet 2011/12:AU11

Alla beredningar i utskottet

2012-04-26

Arbetsmarknadsutskottet säger ja till förbud mot könsdiskriminerande försäkringar (AU11)

Diskrimineringslagen har ett allmänt förbud mot könsdiskriminering vid tillhandahållande av försäkringstjänster. Detta förbud ersätts nu med ett särskilt förbud mot att ha olika försäkringspremier och ersättningar för kvinnor och män om skillnaderna grundas på beräkningar där kön har använts som en faktor. Lagändringen börjar gälla den 21 december 2012, och kravet på könsneutrala beräkningar ska gälla nya försäkringsavtal efter denna tidpunkt. Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

En majoritet i utskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska omfattas av svensk diskrimineringslagstiftning. Regeringen ska skyndsamt återkomma till riksdagen med ett lagförslag. Utskottet menar att frågan om bristande tillgänglighet som en diskrimineringsgrund redan har utretts. Det finns inte anledning att ytterligare fördröja en lagreglering på området. En avgörande förutsättning är, enligt utskottet, att reformen införs på ett samhällsekonomiskt ansvarsfullt sätt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-06-13
4

Beslut

Beslut: 2012-06-14
16 förslagspunkter, 13 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 juni 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Diskriminering som har samband med kön i fråga om försäkringstjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
dels antar regeringens förslag enligt bilaga 2 till lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567),
dels beslutar
a) att 2 kap. 19 § diskrimineringslagen (2008:567) ska få ändrad lydelse enligt vad utskottet föreslår i bilaga 3, och
b) att motsvarande ändring görs i ingressen till regeringens lagförslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:122 och avslår motion
2011/12:A4 av Sven-Olof Sällström (SD).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S920020
M940013
MP22003
FP22002
C17006
SD01900
V17002
KD16003
-0001
Totalt28019050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Diskriminering och ålder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:A373 av Tommy Waidelich (S),
2011/12:A242 av Christer Akej (M),
2011/12:A345 av Penilla Gunther (KD) och
2011/12:A353 av Finn Bengtsson (M).

3. Diskriminering och etnicitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:A384 av Mattias Karlsson och Erik Almqvist (båda SD) yrkandena 1-3.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S920020
M940013
MP22003
FP22002
C17006
SD01900
V17002
KD15004
-0001
Totalt27919051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Diskriminering och invandrade kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:A324 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 3 (V)

5. Diskriminering av hbt-personer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Ub311 av Maria Lundqvist-Brömster (FP) yrkande 3,
2010/11:A287 av Maria Lundqvist-Brömster (FP),
2011/12:U204 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 7 och
2011/12:So289 av Barbro Westerholm (FP) yrkande 2.

Reservation 4 (MP, V)

6. Diskriminering och ett normkritiskt perspektiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Ju400 av Ulf Holm m.fl. (MP) yrkande 4.

Reservation 5 (MP)

7. Diskriminering och bristande tillgänglighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen skyndsamt ska återkomma till riksdagen med ett lagförslag om förbud mot diskriminering på grund av bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
Därmed bifaller riksdagen motionerna
2010/11:A237 av Billy Gustafsson (S),
2010/11:A238 av Carina Hägg (S),
2010/11:A298 av Thomas Strand m.fl. (S),
2010/11:A311 av Désirée Pethrus (KD),
2010/11:A316 av Hans Hoff m.fl. (S),
2010/11:A410 av Eva Olofsson m.fl. (V),
2010/11:A421 av Carina Hägg (S),
2010/11:A422 av Mehmet Kaplan och Agneta Luttropp (båda MP) yrkande 1,
2011/12:C245 av Jan Lindholm och Jonas Eriksson (båda MP) yrkande 1,
2011/12:A214 av Billy Gustafsson (S),
2011/12:A274 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 1,
2011/12:A278 av Agneta Luttropp och Jan Lindholm (båda MP) yrkande 1,
2011/12:A282 av Lennart Axelsson (S),
2011/12:A285 av Hans Hoff (S),
2011/12:A309 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 1,
2011/12:A316 av Désirée Pethrus (KD),
2011/12:A348 av Hillevi Larsson m.fl. (S) och
2011/12:A350 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 1 och
avslår motionerna
2011/12:A278 av Agneta Luttropp och Jan Lindholm (båda MP) yrkandena 2 och 3,
2011/12:A304 av Anne Marie Brodén (M) och
2011/12:A305 av Maria Lundqvist-Brömster m.fl. (FP).

Reservation 6 (M, FP, C, KD)

8. Psykosocial arbetsmiljö och diskriminering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Ju401 av Marianne Berg m.fl. (V) yrkande 17 och
2010/11:A3 av Ylva Johansson m.fl. (S, V, MP) yrkande 9.

Reservation 7 (S, MP, V)

9. Särskild lag mot diskriminering i arbetslivet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So565 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkandena 4 och 5 samt
2011/12:A274 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkandena 2 och 3.

Reservation 8 (V)

10. Lag mot strukturell diskriminering m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Ju400 av Ulf Holm m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2 samt
2010/11:A402 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkande 10.

Reservation 9 (MP)

11. Kravprofiler vid anställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Sf325 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 23 och 25.

Reservation 10 (V)

12. Lönekartläggningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:A229 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S) och
2011/12:A334 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkandena 4 och 5.

Reservation 11 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S191020
M940013
MP02203
FP22002
C17006
SD19000
V01702
KD16003
-0001
Totalt169130050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


13. Likabehandlingsplaner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sf325 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 24 och
2011/12:A324 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 12 (V)

14. Diskrimineringsombudsmannen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Ju400 av Ulf Holm m.fl. (MP) yrkandena 3 och 5,
2010/11:A407 av Ulf Holm m.fl. (MP) yrkande 10,
2010/11:A422 av Mehmet Kaplan och Agneta Luttropp (båda MP) yrkande 6 och
2011/12:A274 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 5.

Reservation 13 (MP)

15. Rättegångskostnader m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:A422 av Mehmet Kaplan och Agneta Luttropp (båda MP) yrkandena 2-5,
2011/12:C390 av Fredrik Schulte (M) yrkande 2 och
2011/12:A224 av Roger Haddad (FP).

Reservation 14 (MP)

16. Granskning ur ett likarättsperspektiv m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:A290 av Jan Ericson (M),
2010/11:A409 av Finn Bengtsson och Per Bill (båda M),
2010/11:A413 av Finn Bengtsson m.fl. (M),
2010/11:A422 av Mehmet Kaplan och Agneta Luttropp (båda MP) yrkande 7 och
2011/12:A297 av Per Bill och Finn Bengtsson (båda M).

Reservation 15 (MP)