Diskriminering

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2004/05:AU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 april 2005

Beslut

Motioner om diskriminering (AU5)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2003 och 2004 om diskriminering. Skälet är bland annat att Diskrimineringskommittén redan arbetar med frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om en sammanhållen diskrimineringslagstiftning och ombudsman, påföljd vid diskriminering, Sveriges arbete i ILO, etnisk diskriminering, kvotering och positiv särbehandling, diskriminering på grund av funktionshinder, diskriminering på grund av ålder och HBT-frågor (frågor som rör homo- och bisexuella och transpersoner).

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

32 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-02-17
Justering: 2005-03-08
Betänkande publicerat: 2005-04-01
Trycklov: 2005-03-31
Reservationer 5
Betänkande 2004/05:AU5

Motioner om diskriminering (AU5)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2003 och 2004 om diskriminering. Skälet är bland annat att Diskrimineringskommittén redan arbetar med frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om en sammanhållen diskrimineringslagstiftning och ombudsman, påföljd vid diskriminering, Sveriges arbete i ILO, etnisk diskriminering, kvotering och positiv särbehandling, diskriminering på grund av funktionshinder, diskriminering på grund av ålder och HBT-frågor (frågor som rör homo- och bisexuella och transpersoner).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-04-06
4

Beslut

Beslut: 2005-04-07
8 förslagspunkter, 6 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En sammanhållen diskrimineringslagstiftning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K289 yrkande 10, 2003/04:K418 yrkande 18, 2003/04:A263 yrkandena 17 och 18, 2003/04:A291 yrkandena 1 och 2, 2003/04:A307 yrkande 11, 2004/05:Ju489 yrkande 17 och 2004/05:A261 yrkande 5.

2. Påföljd vid diskriminering m.m

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:A286 och 2004/05:N239 yrkande 15.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1100034
m038017
c01606
fp037011
kd022011
v24005
mp11006
-1000
Totalt146113090

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Sveriges arbete i ILO

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K418 yrkande 11.

Reservation 2 (fp)

4. Etnisk diskriminering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf402 yrkandena 14, 18 och 19, 2003/04:A210, 2003/04:A220, 2004/05:Sf365 yrkandena 19 och 20, 2004/05:A204 yrkandena 1 och 2, 2004/05:A213, 2004/05:A224, 2004/05:A262 och 2004/05:A373.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1100034
m038017
c01606
fp037011
kd022011
v24005
mp11006
-1000
Totalt146113090

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Kvotering och positiv särbehandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Sf325 yrkandena 25 och 26.

Reservation 4 (m)

6. Diskriminering på grund av funktionshinder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:A285.

7. Diskriminering på grund av ålder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:A211, 2003/04:A283 yrkande 3, 2003/04:A308 yrkande 1, 2004/05:Ju332 yrkande 4, 2004/05:So357 yrkandena 1 och 2, 2004/05:A320 yrkande 3 och 2004/05:A353 yrkande 1.

8. HBT-frågor (frågor om homo-, bisexuella och transpersoner)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:A306 yrkandena 2 och 3, 2004/05:U257 yrkande 29, 2004/05:So604 yrkande 6, 2004/05:A346 yrkandena 1 och 2 samt 2004/05:A351 yrkande 2.

Reservation 5 (c)