Diskrimineringsfrågor och vissa frågor om jämställdhet

Arbetsmarknadsutskottets bet 2005/06:AU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 april 2006

Beslut

Nej till motioner om diskriminering och jämställdhet (AU6)

Riksdagen sade nej till motioner om diskriminering och jämställdhet från allmänna motionstiden 2004 och 2005. Skälet är att Diskrimineringskommittén nyligen har lämnat sina förslag till en sammanhållen diskrimineringslagstiftning. Riksdagen vill vänta in den fortsatta behandlingen av de förslagen. Även när det gäller motionerna om jämställdhetsfrågor hänvisar riksdagen till pågående utredningsarbete. Dessutom lämnade regeringen nyligen sitt förslag till nya mål i jämställdhetspolitiken, som riksdagen behandlar senare i vår.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

45 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-03-14
Justering: 2006-03-30
Betänkande publicerat: 2006-04-10
Trycklov: 2006-04-07
Reservationer 30
bet 2005/06:AU6

Nej till motioner om diskriminering och jämställdhet (AU6)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om diskriminering och jämställdhet från allmänna motionstiden 2004 och 2005. Skälet är att Diskrimineringskommittén nyligen har lämnat sina förslag till en sammanhållen diskrimineringslagstiftning. Utskottet vill vänta in den fortsatta behandlingen av de förslagen. Även när det gäller motionerna om jämställdhetsfrågor hänvisar utskottet till pågående utredningsarbete. Dessutom lämnade regeringen nyligen sitt förslag till nya mål i jämställdhetspolitiken, som riksdagen behandlar senare i vår.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-04-20
4

Beslut

Beslut: 2006-04-20
28 förslagspunkter, 23 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kunskaperna om diskrimineringslagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf389 yrkande 15.

Reservation 1 (kd)

2. Diskrimineringslagstiftningen och skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub291 yrkande 2.

3. Bemötandet inom offentlig verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:A408 yrkandena 1 och 2.

4. Etnisk diskriminering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:A214 yrkandena 1 och 2, 2005/06:A243, 2005/06:A252, 2005/06:A258 yrkande 8 och 2005/06:A314.

Reservation 2 (fp)
Reservation 3 (v)
Reservation 4 (mp)

5. Rekrytering m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf331 yrkande 16, 2005/06:Sf336 yrkandena 11 och 12, 2005/06:Sf383 yrkande 17, 2005/06:Sf389 yrkande 18 och 2005/06:A309 yrkandena 10 och 11.

Reservation 5 (m, c, fp, kd)
Reservation 6 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1220022
m045010
c01705
fp03909
kd02607
v23005
mp12005
-1001
Totalt158127064

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Mångfaldsplaner, positiv särbehandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf281 yrkande 7 och 2005/06:A258 yrkande 11.

Reservation 7 (mp)

7. Diskriminering på grund av sexuell läggning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L375 yrkande 35 och 2005/06:A311 yrkande 3.

Reservation 8 (mp)

8. Diskriminering på grund av funktionshinder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So365 yrkande 1, 2005/06:So638 yrkande 1, 2005/06:So706 yrkande 3 och 2005/06:A256.

Reservation 9 (m, c, fp, kd)

9. Diskriminering på grund av ålder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So710 yrkande 4, 2005/06:A336, 2005/06:A364 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:A417 yrkande 1.

Reservation 10 (m, c, fp, kd)

10. Allmänna frågor om jämställdhetslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:A241 yrkandena 1 och 5 samt 2005/06:A257 yrkande 1.

Reservation 11 (v)

11. 2 § jämställdhetslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:A241 yrkande 3.

Reservation 12 (v)

12. 5 § jämställdhetslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:A370 yrkande 11.

Reservation 13 (kd)

13. 10 och 11 §§ jämställdhetslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:A241 yrkandena 2 och 4, 2005/06:A335 yrkandena 1 och 2, 2005/06:A370 yrkande 9 och 2005/06:A380 yrkandena 1 och 2.

Reservation 14 (kd)
Reservation 15 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1220022
m450010
c17005
fp38019
kd00267
v02305
mp10115
-1001
Totalt233242864

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. 31 § jämställdhetslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:A259 yrkande 10.

Reservation 16 (fp)

15. Arbetsliv, löneskillnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U315 yrkande 15, 2005/06:A248, 2005/06:A254, 2005/06:A259 yrkandena 5 och 6, 2005/06:A269 yrkandena 2, 4 och 5, 2005/06:A317, 2005/06:A370 yrkandena 8 och 15 samt 2005/06:A401.

Reservation 17 (m, c, fp, kd)
Reservation 18 (v)

16. Förvärvsarbete och familjeliv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf432 yrkande 25, 2005/06:A310 yrkande 6, 2005/06:A370 yrkande 19 och 2005/06:A418 yrkande 7.

Reservation 19 (kd)
Reservation 20 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1220022
m450010
c00175
fp380010
kd02607
v23005
mp12005
-1001
Totalt241261765

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

17. Skyddet för föräldralediga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:A259 yrkande 2 och 2005/06:A310 yrkande 7.

Reservation 21 (c, fp)

18. Föräldraförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:A370 yrkande 18.

Reservation 22 (kd)

19. Obligatorisk mammaledighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:A255.

20. Föräldrars rätt till tjänstledighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf427 yrkande 6, 2005/06:Sf432 yrkande 14 och 2005/06:A290.

Reservation 23 (kd)

21. Könsroller m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So699 yrkande 30 och 2005/06:A311 yrkandena 1, 2, 5, 8, 11 och 12.

Reservation 24 (mp)

22. En samordnad lag och myndighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf331 yrkande 18, 2005/06:Sf383 yrkande 13, 2005/06:A258 yrkandena 1-4 och 2005/06:A363 yrkande 15 i denna del.

Reservation 25 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 25 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1220022
m045010
c01705
fp03909
kd02607
v23005
mp12005
-1001
Totalt158127064

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

23. Processen i diskrimineringsmål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf383 yrkande 15, 2005/06:A257 yrkande 2 och 2005/06:A363 yrkande 14.

Reservation 26 (c, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 26 (c, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1220022
m450010
c01705
fp038010
kd26007
v23005
mp12005
-1001
Totalt22955065

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

24. Rättegångskostnader m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf336 yrkande 21, 2005/06:Sf389 yrkande 16 och 2005/06:A420 yrkande 19.

Reservation 27 (m, kd)

25. Sanktioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf333 yrkande 3, 2005/06:Sf336 yrkande 9, 2005/06:Sf383 yrkande 14 och 2005/06:Sf389 yrkande 16 i denna del.

Reservation 28 (fp, kd)

26. Talerätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf336 yrkande 10.

27. Fler mål i domstol

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:A258 yrkande 6.

Reservation 29 (mp)

28. Företagsbot

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:A309 yrkande 9.

Reservation 30 (c)